Masalah sosial dalam kalangan remaja semakin meningkat

2019-12-16 05:04

SAUDARA PENGARANG, HARI ini banyak terpapar di dada akhbar suatu isu yang sedang hebat diperbincangkan iaitu masalah sosial dalam kalangan remaja yang berleluasa dan amat meruncing. Gejala sosial semakin berleluasa Forum Utusan OnlineMasalah sosial dalam kalangan remaja merupakan fenomena yang semakin membimbangkan kita pada hari ini. Masalah seperti penagihan dadah, salah laku pelajar, pergaulan bebas dan sebagainya semakin berleluasa dan kian meningkat. terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja ini. masalah sosial dalam kalangan remaja semakin meningkat

Jan 03, 2013  Berita Harian, 12 Julai 2001 lalu telah melaporkan bahawa dalam tempoh 10 tahun antara tahun 1989 hingga tahun 1998, kadar jenayah membabitkan remaja meningkat sebanyak 35 peratus bagi lelaki dan 25 peratus bagi perempuan. Statistik ini menunjukkan bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Hal ini tidak seharusnya dipandang remeh kerana remaja

Dec 16, 2009 Dalam masyarakat kini, masalah sosial semakin tambah dan dipaparkan melalui media masa. masalan sosial ini kebanyakan datang dari kalangan remaja. Budaya melepak merupakan masalah sosial yang paling banyak ditayangkan. Kita dapat saksikan bahawa kalangan remaja sering berjalanjalan di kompleks belibelah atau dudukduduk di tembok jalan dengan Masalah sosial meningkat. Mengikut kajian yang dijalankan, gadis remaja yang terjebat dalam gejala ini tidak berpelajaran tinggi dan ada sesetengah daripada mereka tidak tahu tentang fungsi bahagian badan dan sistem reproduktif mereka. Hal ini akan meyebabkan mereka mudah tertipu oleh orang yang jahat untuk menjalani hubungan seks sanmasalah sosial dalam kalangan remaja semakin meningkat Apr 15, 2015 Karangan: Gejala sosial dalam kalangan remaja Pada era globalisasi ini, masalah gejala sosial semakin meningkat dari semasa ke semasa. Hal ini mendatangkan kebimbangan banyak pihak antaranya ibu bapa khususnya. Masalah sosial seperti gejala melepak, lumba haram, buli dan sebagainya semakin hangat diperkatakan dari buah mulut masyarakat malah

Masalah sosial dalam kalangan remaja semakin meningkat free

Nasional 2050 (TN2050) adalah satu usaha membentuk masa depan Malaysia. Isu paling ketara di Malaysia adalah masalah sosial remaja. Secara umumnya, remaja yang perlu diberi tumpuan adalah yang berumur di bawah 21 tahun dan kebanyakan mereka masih dalam alam persekolahan. Data dan statistik menunjukkan keruntuhan akhlak semakin serius di masalah sosial dalam kalangan remaja semakin meningkat Jan 10, 2017  Sejak akhirakhir ini, gejala sosial dalam kalangan remaja semakin membarah. Setiap hari terdapat paparan berita mengenai gejala negatif ini sehingga menggugat kesejahteraan masyarakat dan negara. Situasi ini amat membimbangkan semua pihak kerana remaja Apabila menyentuh tentang aspek sosial, ianya sering kali dikaitkan dengan masalah sosial dalam kalangan remaja. Gejala sosial bukan menjadi suatu perkara yang asing buat masyarakat di Malaysia khususnya golongan remaja di negara kita. Pada setiap tahun, gejala sosial dalam kalangan remaja sudah semestinya akan meningkat dan perkara tersebut Aug 20, 2017 Masalah sosial dalam kalangan remaja merupakan fenomena yang semakin membimbangkan kita pada hari ini. Masalah seperti penagihan dadah, salah laku pelajar, pergaulan bebas dan sebagainya semakin berleluasa dan kian meningkat. terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja ini. Namun, di dalam zaman siber ini, keruntuhan akhlak di kalangan remaja semakin meruncing hingga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Jika dahulu, masalah sosial hanya berlaku di kawasan bandar yang membangun dan bandar besar, Namun kini, masalah sosial ini turut menular ke kawasan luar bandar.

Rating: 4.53 / Views: 745