Bahan bercetak dalam pengajaran

2019-11-22 23:43

Oct 28, 2014 Dalam konteks pendidikan, bahan bercetak ini telah digunakan secara meluas dalam sumber pengajaran dan pembelajaran. Guruguru dan murid sendiri menggunakan buku teks sebagai rujukan utama mereka. Hal ini berikutan dengan kriteria yang terdapat pada bahan bercetak itu sendiri.Bahan pencetak yang dijadikan seumber pengajaran akan mendedahkan maklumat awal kepada pelajar dan diproses dan disimpan dalam stor ingatan jangka panjang akan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas kerana sama seperti kata gagne manusia akan mengaitkannya dengan pengalaman baru. bahan bercetak dalam pengajaran

Jan 07, 2014 bahan dan sumber pengajaran Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

Dalam tugasan ini jenisjenis sumber pengajaran dan pembelajaran yang terlibat ialah bahan bercetak, bahan teknologi maklumat dan bahan maujud. Semua jenisjenis bahan ini mempunyai ciriciri yang berbeza tetapi akan mencapai hasil yang sama iaitu untuk memastikan muridmurid memahami isiisi pelajaran serta mencapai objektif pembelajaran. Jun 12, 2015 Media pengajaran yang memberi rangsangan luar kepada pelajar. Memberi ingatan jangka panjang atau jangka pendek Bahan yangmempunyai tulisan dan wujud Secara fizikal. Boleh disentuh dan boleh dibacasecara terus. Mengandungi maklumat dalam bentuk perkataan lukisan atau gambar.bahan bercetak dalam pengajaran Peralatan atau perkakasan dan bahan perisian media yang telah dikenalpasti untuk dipilih, dibina dan dipinda bagi menyokong dan mengendalikan sendiri proses p& p ( Yusof: 1992 ) Apa apa penerbitan, bahan, gambar, perkakas, model, carta, objek alat radas yang berperanan untuk menyebarkan atau meningkatkan proses p& p.

Bahan bercetak dalam pengajaran free

Rating: 4.53 / Views: 780